2SiT – 2-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System , Conditionally recommended system - to play on the chromatically isotropic keyboard | 2SiT – 2-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego , Warunkowo polecany system - do gry na chromatycznie izotropowej klawiaturze