3SiT – 3-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System. Not very easy , Compact , Average Recommended System (basic version) | 3SiT – 3-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego. Niezbyt łatwy , Kompaktowy , Średnio Polecany System (wersja bazowa)

 

Website Counter :