3SiT  – 3-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System , Not very easy , Compact , Average Recommended System

Non-Accidental and Non-Chromatic-Signature Keys

 

  3SiT  – 3-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego , Niezbyt łatwy , Kompaktowy , Średnio Polecany System

Bez znaków chromatycznych Przygodnych i Przykluczowych


3SiT – 3-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System. Not very easy , Compact , Average Recommended System (basic version) | 3SiT – 3-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego. Niezbyt łatwy , Kompaktowy , Średnio Polecany System (wersja bazowa)


 

Website Counter :