2SiT  – 2-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System , Conditionally recommended system - to play on the chromatically isotropic keyboard

Non-Accidental and Non-Chromatic-Signature Keys

 

  2SiT  – 2-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego , Warunkowo polecany system - do gry na chromatycznie izotropowej klawiaturze

Bez znaków chromatycznych Przygodnych i Przykluczowych


2SiT – 2-Shapes Chromatically isoTropic Music Notation System. Conditionally recommended system - to play on the chromatically isotropic keyboard. 2SiT – 2-Znakowy Chromatycznie izoTropowy System Zapisu Nutowego. Warunkowo polecany system - do gry na chromatycznie izotropowej klawiaturze


 

Website Counter :